موقعيت : چالدران ـ دره آبگرم

دره آبگرم يكي از سرسبز‌ترين دره‌هاي شهرستان مي‌باشد. با توجه به وجود آبگرم (ايستي‌سو)افرادي كه براي استحمام به آن مراجعه مي‌نمايند از دره‌هاي سرسبز اطراف براي استراحت استفاده مي‌كنند