موقعيت : چالدران ـ اواجيق نزديكي روستاي شاه بندلو دره شاه‌بندلو

 (و دره خان كه تالاب‌خان‌گل در اين دره در مرز ايران و تركيه واقع شده) كه شاخه‌اي از رودخانه زنگبار مي‌باشد مورد توجه بسياري از علاقه مندان و دوستداران طبيعت مي‌باشد