فرماندار چالدران صبح امروز با حضور در دادگستری با رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار چالدران در این دیدارها ضمن تقدیر و تشکر و قدردانی از رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان به خاطر همکاری تنگاتنگ با مجموعه شورای تأمین وشورای اداری، همراهی و همدلی مسئولین در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مهم دانست.