صبح امروز فرماندار چالدران با حضور در ساختمان جدید مرکز سلامت شهری و روستایی شماره 1 از نزدیک با بازدید از بخشهای مختلف درمانی و صحبت با پزشکان این مرکز در جزیان مسائل، مشکلات و کمبودهای آن قرار گرفت.