صبح امروز فرماندار چالدران با حضور در شهرداری سیه چشمه و اداره گاز در جریان فعالیت ها و پروژه های عمرانی این ادارات قرار گرفت.
فرماندار چالدران با حضور در پارک شهر سیه چشمه از فعالیت های عمرانی بازدید کرد و در جریان روند آماده سازی زیرساخت ها برای توسعه پارک قرار گرفت.

حسین زاده با اشاره به پتاسیل های این شهرستان در حوزه گردشگری از اختصاص بیش از 2میلیارد و500میلیون تومان در حوزه اجرای زیرساخت ها در پارک شهر سیه چشمه خبر داد و افزود:با توجه به کوتاه بودن فصل کاری در این شهرستان لازم است که کارهای عمرانی با سرعت بیشتری انجام شود.