جلسه کمیته فنی اشتغال بنیاد علوی به ریاست حسین زاده فرماندار و با حضور مدیران ادارات و مسئولان این بنیاد در شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به خدمات ارزنده بنیادعلوی در چالدران از جمله در حوزه های بهداشت و درمان،ساخت و تجهیز مدارس،نوسازی مساجد ،بهسازی راه روستاها و...، فرصت حضور بی نظیر تیم محرومیت زادیی بنیاد در شهرستان را یک موهبت بی نظیر جهت رفع محرمیت زدائی عنوان کرد و از مدیران اجرایی شهرستان خواست در تمامی زمینه ها همکاریهای مستمر و تنگانگ در جهت پیشبرد اهداف بنیاد علوی در راستای اجرای طرح ملی توسعه چالدران داشته باشند و اجازه ندهند مردم از این اعتبارات بی نصیب بمانند.
در این جلسه طرحهای اشتغال زائی ارائه شده در جهت استفاده از تسهیلات بنیاد علوی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.