همزمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور حسین زاده فرماندار چالدران ، سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استاندار، سرپرست امور روستایی و شوراهای استانداری و مسئولین شهرستان پروژه آبیاری نوین با اعتبار بیش از 210میلیون ریال در بیش از 3هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت