همزمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور حسین زاده فرماندار چالدران ، سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استاندار، سرپرست امور روستایی و شوراهای استانداری ،و مسئول ساخت و توسعه اداره کل راه و شهرسازی استان و مسئولین شهرستان پروژه کلنگ زنی بهسازی و آسفالت راه روستاهای شاه گلن و مزرعه به طول 12کیلومتر و با اعتبار 50میلیارد ریال انجام شد.