همزمان با گرامیداشت هفته دولت با حضور حسین زاده فرماندار چالدران ، سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استاندار، سرپرست امور روستایی و شوراهای استانداری و مسئولین شهرستان پروژه عمرانی آسفالت ریزی به میزان 80هزار مترمربع و جدول کشی معابر شهری4هزار مترمربع شهرداری سیه چشمه با اعتبار بیش از 20میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.