همزمان با هفته دولت آئین کلنگ زنی احداث سالن ورزشی روستای قرنقو با حضور حسین زاده فرماندار و مسئولین شهرستانی با اعتبار 1میلیاردو500میلیون تومان انجام شد.

فرماندار چالدران در این مراسم با تبریک هفته دولت با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان ، توسعه اماکن ورزشی در روستاها را براساس سیاست‌های عدالت محور دولت تدبیر و امید در حوزه ورزش استوار دانست و افزود: با ساخت و به بهره‌برداری رسیدن سالن ورزشی روستای قرنقو جوانان روستاهای همجوار نیز می توانند در این سالن ورزشی به امر ورزش بپردازند.
حسین زاده بابیان اینکه به جرات می‌توان گفت که اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش شهرستان در دولت تدبیر و امید قابل مقایسه با گذشته نیست افزود: بهبود شرایط زندگی در روستاها از جمله اهداف دولت در کشور است.
فرماندار چالدران در این مراسم با تبریک هفته دولت با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان ، توسعه اماکن ورزشی در روستاها را براساس سیاست‌های عدالت محور دولت تدبیر و امید در حوزه ورزش استوار دانست و افزود: با ساخت و به بهره‌برداری رسیدن سالن ورزشی روستای قرنقو جوانان روستاهای همجوار نیز می توانند در این سالن ورزشی به امر ورزش بپردازند.
حسین زاده بابیان اینکه به جرات می‌توان گفت که اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش شهرستان در دولت تدبیر و امید قابل مقایسه با گذشته نیست افزود: بهبود شرایط زندگی در روستاها از جمله اهداف دولت در کشور است.