همزمان با هفته دولت با حضور فرماندار شهرستان چالدران و مسئولین شهرستانی پروژه آبیاری نوار تیپ روستای صفر مرزی پیر احمد کندی با اعتبار105میلیون تومان در 11هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت

فرماندار چالدران در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت با تبیین عملکرد موفق دولت در شهرستان در امر محرومیت زدائی که به عنوان نمونه در جهت حمایت از کشاورزی منطقه ،اجرای آبیاری تحت فشار در چالدران را در دولت تدبیر و امید بیش از400هکتار عنوان کرد که بیش از 1میلیاردو 900میلیون تومان وام بلاعوض برای اجرای آن اختصاص یافته است در حالی که در گذشته تنها72 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته بود.
حسین زاده به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید در جهت محرومیت زدایی و استفاده بیشتر از روش های نوین آبیاری در شهرستان چالدران اشاره نمود و گفت خوشبختانه شاهد تغییرات خوبی در این شهرستان هستیم از جمله آبیاری 600هکتار از اراضی پایاب سد بابا احمد با اعتبار 14میلیارد تومان که عملیات لوله گذاری آن به اتمام رسیده است.
مقام عالی دولت در چالدران با اشاره به اینکه روستای پیراحمدکندی در نقطه ی صفر مرزی کشور عزیزمان ایران با ترکیه واقع گردیده و خدمت رسانی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمت رسانی با پروژه های اجرای آبیاری نوین کشاورزی ،طرح بهسازی و آسفالت ریزی راه و … باعث خوشحالی مرزنشیان و نشان دادن قدرت،امنیت پایدار و خدمت نظام در نقطه ی صفر مرزی شده است .