همزمان با گرامیداشت هفته دولت پروژه ساخت پل داخل روستای قره جه وران در بخش مرکزی شهرستان چالدران با حضور مسئولین با اعتبار 110میلیون تومان به بهره برداری رسید.

فرماندار چالدران در آئین افتتاح این پروژه اعتبار طرح پل روستای قره جه وران را 110 میلیون تومان عنوان کرد که 50میلیون تومان آن از محل دهیاری تامین شده است و بقیه نیز از طریق استانداری تأمین شده و در مدت 3 ماه به بهره برداری سیده و در اختیار روستائیان عزیز قرار گرفته است.
فرماندار چالدران در آئیین افتتاح این پروژه اعتبار طرح پل روستای قره جه وران را 110 میلیون تومان عنوان کرد که 50میلیون تومان آن از محل دهیاری تامین شده است و بقیه نیز از طریق استانداری تأمین شده و در مدت 3 ماه به بهره برداری سیده و در اختیار روستائیان عزیز قرار گرفته است.