همزمان با هفته دولت پروژه آسفالت ریزی معابر و خیابانهای روستای شهرک مخور بخش مرکزی شهرستان چالدران با اعتبار 165میلیون تومان به طول 5 هزارو500مترمربع مورد بهره برداری قرار گرفت