جلسه تنظیم بازار شهرستان چالدران به ریاست حسین زاده فرماندار و با حضور اعضای آن در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار چالدران در این جلسه با تأکید بر برگزاری ماهانه جلسات تنظیم بازار به نظارت جدی و مستمر بر واحدهای صنفی در راستای کنترل و تنظیم بازار برای جلوگیری از تخلفات احتمالی اشاره و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا نظارت از دستمان خارج نشود و کلیه دستگاه ها به دنبال این باشند که دچار کمبود اقلام و افزایش ناگهانی قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نشویم.
حسین زاده با ابراز نارضایتی از گران بودن قیمت میوه در شهرستان خواستار کنترل و برخورد با افراد متخلف شد و افزود:دستگاههای متولی در جهت کنترل بازار باید بازرسی های مستمر انجام داده و نتیجه گزارش های خود را به فرمانداری اعلام نمایند.
فرماندار چالدران در این جلسه با تأکید بر برگزاری ماهانه جلسات تنظیم بازار به نظارت جدی و مستمر بر واحدهای صنفی در راستای کنترل و تنظیم بازار برای جلوگیری از تخلفات احتمالی اشاره و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا نظارت از دستمان خارج نشود و کلیه دستگاه ها به دنبال این باشند که دچار کمبود اقلام و افزایش ناگهانی قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نشویم.
حسین زاده با ابراز نارضایتی از گران بودن قیمت میوه در شهرستان خواستار کنترل و برخورد با افراد متخلف شد و افزود:دستگاههای متولی در جهت کنترل بازار باید بازرسی های مستمر انجام داده و نتیجه گزارش های خود را به فرمانداری اعلام نمایند.