فرماندار چالدران به همراه رئیس منابع آب این شهرستان از محل اجرای پروژه لایروبی بستر رودخانه امام قلی علیا بازدید کرد 

فرماندار چالدران در این بازدید با اشاره به موقعیت جغرافیای و سیل خیز بودن این شهرستان، خسارت های ناشی از آن که زمینهای کشاورزی ،تاسیسات و ابنیه های فنی ،راهها و منازل مسکونی را تهدید می کند ،لایروبی بستر رودخانه ها را امری ضروری در پیشگیری از این خطرات و خسارت ها دانست و اظهار داشت:دهیاران ،اعضای شوراهای اسلامی روستا و مردم منطقه باید همکاری لازم را در جهت لایروبی بستر رودخانه ها با دولت داشته باشند.
حسین زاده همچنین با قدردانی از اقدامات اداره منابع آب این شهرستان در لایروبی رودخانه های این شهرستان اظهار داشت: اجرای به موقع لایروبی رودخانه ها ، نهرها و پروژه های مهندسی رودخانه ها در پیشگیری از خطرات و خسارت های ناشی از سیل به ویژه در مناطق مسکونی بسیار با اهمیت است .
فرماندار چالدران در این بازدید با اشاره به موقعیت جغرافیای و سیل خیز بودن این شهرستان، خسارت های ناشی از آن که زمینهای کشاورزی ،تاسیسات و ابنیه های فنی ،راهها و منازل مسکونی را تهدید می کند ،لایروبی بستر رودخانه ها را امری ضروری در پیشگیری از این خطرات و خسارت ها دانست و اظهار داشت:دهیاران ،اعضای شوراهای اسلامی روستا و مردم منطقه باید همکاری لازم را در جهت لایروبی بستر رودخانه ها با دولت داشته باشند.
حسین زاده همچنین با قدردانی از اقدامات اداره منابع آب این شهرستان در لایروبی رودخانه های این شهرستان اظهار داشت: اجرای به موقع لایروبی رودخانه ها ، نهرها و پروژه های مهندسی رودخانه ها در پیشگیری از خطرات و خسارت های ناشی از سیل به ویژه در مناطق مسکونی بسیار با اهمیت است .