فرماندار چالدران به همراه بخشدار مرکزی با حضور در روستای تات کندی در جریان روند فعالیت ها ، مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی در این روستا قرار گرفت.فرماندار چالدران در جریان این بازدید با تأکید بر استفاده از مهندسان ناظر فنی در نظارت بر اجرای پروژه عمرانی دهیاریها افزود:دهیاران با تسریع در عملیات عمرانی در روستاها موجبات رفاه و رضایتمندی مردم را فراهم نمایند.

فرماندار چالدران به همراه بخشدار مرکزی و با حضور در روستای قره جه وران در جریان آخرین وضعیت پروژه ساخت پل این روستا قرار گرفت.
فرماندار چالدران به همراه بخشدار مرکزی و با حضور در روستای قره جه وران در جریان آخرین وضعیت پروژه ساخت پل این روستا قرار گرفت.

حسین زاده فرماندار چالدران در جریان این بازدید با ابراز نارضایتی از طولانی شدن روند ساخت این پل خواستار تسریع در اتمام آن با نظارت دقیق مهندسان ناظر شد.
همچنین فرماندار چالدران با حضور در روستاهای سعدل و گل آشاقی در جریان آخرین وضعیت عملیات بهسازی داخل این روستاها برای آسفالت ریزی قرار گرفت.