فرماندار چالدران به همراه نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر کل امور عشایر استان از مراتع و مناطق ییلاقی بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت مراتع و مسائل و مشکلات عشایر کوچ شمال استان به شهرستان چالدران قرار گرفتند. 

فرماندار چالدران در جریان این بازدید با بیان اینکه همه ساله با فرا رسیدن فصل تابستان، عشایر کوچ رو شهرستان‌های شمال استان با 219یورد و بیش از 200هزار رأس دام سبک و سنگین و با هدف تولید فراورده‌های دامی و لبنی ، کوچ خود را به مناطق ییلاقی شهرستان چالدران آغاز می کنند و در 80هزار هکتار از مناطق ییلاقی این شهرستان استقرار پیدا می کنند. 
حسین زاده با اشاره به اینکه این شهرستان از ظرفیت عشایری قابل توجهی برخوردار است، گفت: 2 میلیارد ریال برای ساماندهی ایل راه های این شهرستان اختصاص یافته است که در صورت تخصیص، در سریع ترین زمان ممکن هزینه می شود.
مقام عالی دولت در چالدران در ادامه افزود:ادارات کل استانی امور عشایر و منابع طبیعی و آبخیزداری اعتبارات لازم را درجهت حفظ تعادل دام و مرتع ،اجرای طرحهای آبخیزداری ،مرمت و بازسازی ایل راه، بهینه سازی چشمه، احداث آبشخور، خرید فانوس های خورشیدی،سرویس های بهداشتی ،تامین آب شرب انسان و دام و انتقال آب عشایر کوچ رو به این شهرستان اختصاص دهند تا برای بهبود شرایط عشایر در این شهرستان اجرایی شوند.
وی ضمن تاکید بر تلاش تمام دستگاه های متولی در ایجاد و حفظ امنیت در جامعه، گفت: لازم است که عشایر عزیز کوچ رو و مستفر در مرزهای این شهرستان در جهت برقرای امنیت پایدار همکاری تنگاتنگ با نیروهای نظامی و انتظامی این شهرستان داشته باشند.
نماینده مردم شهرستانهای ماکو،چالدران،شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدیدبا اعلام اینکه شهرستان چالدران با داشتن 80هزار هکتار مناطق ییلاقی یکی از مناطق مهم استان جهت تولید فراورده های دامی و لبنی است افزود:این میزان مناطق ییلاقی به مدت 3 ماه در اختیار عشایر کوچ رو شهرستانهای شمال استان قرار می گیرد.
شریف پور مراتع را یک میراث ماندگار و ملی یاد کرد و گفت:باید تمامی عشایر و مرتع داران از این میراث ملی به نحو شایسته محافظت نمایند.


فرماندار چالدران در جریان این بازدید با بیان اینکه همه ساله با فرا رسیدن فصل تابستان، عشایر کوچ رو شهرستان‌های شمال استان با 219یورد و بیش از 200هزار رأس دام سبک و سنگین و با هدف تولید فراورده‌های دامی و لبنی ، کوچ خود را به مناطق ییلاقی شهرستان چالدران آغاز می کنند و در 80هزار هکتار از مناطق ییلاقی این شهرستان استقرار پیدا می کنند. 
حسین زاده با اشاره به اینکه این شهرستان از ظرفیت عشایری قابل توجهی برخوردار است، گفت: 2 میلیارد ریال برای ساماندهی ایل راه های این شهرستان اختصاص یافته است که در صورت تخصیص، در سریع ترین زمان ممکن هزینه می شود.
مقام عالی دولت در چالدران در ادامه افزود:ادارات کل استانی امور عشایر و منابع طبیعی و آبخیزداری اعتبارات لازم را درجهت حفظ تعادل دام و مرتع ،اجرای طرحهای آبخیزداری ،مرمت و بازسازی ایل راه، بهینه سازی چشمه، احداث آبشخور، خرید فانوس های خورشیدی،سرویس های بهداشتی ،تامین آب شرب انسان و دام و انتقال آب عشایر کوچ رو به این شهرستان اختصاص دهند تا برای بهبود شرایط عشایر در این شهرستان اجرایی شوند.
وی ضمن تاکید بر تلاش تمام دستگاه های متولی در ایجاد و حفظ امنیت در جامعه، گفت: لازم است که عشایر عزیز کوچ رو و مستفر در مرزهای این شهرستان در جهت برقرای امنیت پایدار همکاری تنگاتنگ با نیروهای نظامی و انتظامی این شهرستان داشته باشند.
نماینده مردم شهرستانهای ماکو،چالدران،شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدیدبا اعلام اینکه شهرستان چالدران با داشتن 80هزار هکتار مناطق ییلاقی یکی از مناطق مهم استان جهت تولید فراورده های دامی و لبنی است افزود:این میزان مناطق ییلاقی به مدت 3 ماه در اختیار عشایر کوچ رو شهرستانهای شمال استان قرار می گیرد.
شریف پور مراتع را یک میراث ماندگار و ملی یاد کرد و گفت:باید تمامی عشایر و مرتع داران از این میراث ملی به نحو شایسته محافظت نمایند.