جلسه هماهنگی تسهیل اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در شهرستان چالدران با حضور مهندس کهوریان معاون امور عمرانی استاندار،حسین زاده فرماندار چالدران و مدیران کل استانی ، مسئولین بنیاد علوی ،رئیس دادگستری و مدیران دستگاههای اجرائی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

مهندس کهوریان معاون امور عمرانی استاندار در این جلسه ضمن تشکر از حضور بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در شهرستان چالدران افزود:حرکتی که بنیاد علوی در این شهرستان شروع کرده موجب حرکت در تمامی زمینه ها و تکمیل زیرساخت ها و توسعه فعالیت های اقتصادی در شهرستان می شود و موجب مهاجرت معکوس و اشتغال پایدار خواهد شد.
معاون امور عمرانی استاندار با تأکید بر هماهنگی و کمک تمامی دستگاههای اجرائی و مدیران کل استانی با اجرای طرح ملی توسعه چالدران گفت:بنیاد علوی در اجرای پروژه های خود طرحهای که اولویت اجرا در حوزه های راه،کشاورزی،گاز رسانی و بهداشت و...دارند را مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین با اشاره به پتانسیل های گردشگری و جاذبه های طبیعی ،تاریجی و اثر جهانی قره کلیسا در چالدران خواستار اجرای طرحهای اشتغال زائی با کمک بنیادعلوی برای افزایش فرصت اشتغال پایدار در این شهرستان شد.
فرماندار چالدران نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد موفق دولت تدبیر و امید در چالدران با مقایسه اعتبارات این شهرستان که در سال 92 در حدود2میلیاردو800میلیون تومان بود افزود: با روی کار آمدن این دولت در سال 93اعتبارات شهرستان بیش از 33میلیارد تومان شد که در حال حاضر(اعتبار سال ۹۶) چالدران بیش از110میلیارد تومان می باشد.
حسین زاده ضمن تشکر از توجه استاندار محترم و مهندس کهوریان که بدون توجه به شاخص جمعیت اعتبارات قابل توجهی در جهت توسعه پایدار و عمران آبادانی چالدران در نظر می گیرند اظهار داشت:این شهرستان توانسته بسیاری از زیرساخت های لازم را در جهت توسعه اجرائی کند و باید مدیران کل استانی با تخصیص اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه های تعریف شده برای چالدران را داشته باشند.
وی با تشکر از حضور پر برکت بنیاد علوی در این شهرستان و اقدامات مؤثری که در این مدت کوتاه در جهت اجرای طرح ملی توسعه چالدران انجام داده اند افزود:تمامی دستگاههای اجرائی در این شهرستان با تمام توان و هماهنگی کاملی با بنیاد علوی دارند.
حاج علیزاده معاون توانمندسازی بنیاد علوی نیز در این جلسه با تشریح اقدامات این بنیاد در مناطق مختلف کشور از جمله در قلعه گنج کرمان افزود: این اقدامات در جهت توانمند سازی اقشار مختلف با ایجاد اشتغال در مناطق روستائی و کمتر توسعه یافته است.
معاون توانمند سازی بنیاد علوی در ادامه از تصویب 20میلیارد تومان در جهت اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال زائی ارائه شده به بنیاد در شهرستان چالدران خبرداد و افزود:اساس اجرای طرح محرومیت زدایی ایجاد معیشت پایدار در مناطق محروم است و با حل ماتریس شاخص های محرومیت مناطق محروم در کشور انتخاب می شوند و مهم ترین مورد برای تحقق اهداف این طرح ایجاد آمادگی در مدیران دستگاه های اجرایی هر استان و ایجاد اعتماد و تعامل دوطرفه بین مردم و بنیاد علوی است.
در پایان این جلسه هر یک از مدیران کل استانی به بیان نظرات خود پرداختند و آمادگی خود را در جهت همکاری با بنیاد علوی برای اجرای طرح ملی توسعه چالدران اعلام نمودند.
مهندس کهوریان معاون امور عمرانی استاندار در این جلسه ضمن تشکر از حضور بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در شهرستان چالدران افزود:حرکتی که بنیاد علوی در این شهرستان شروع کرده موجب حرکت در تمامی زمینه ها و تکمیل زیرساخت ها و توسعه فعالیت های اقتصادی در شهرستان می شود و موجب مهاجرت معکوس و اشتغال پایدار خواهد شد.
معاون امور عمرانی استاندار با تأکید بر هماهنگی و کمک تمامی دستگاههای اجرائی و مدیران کل استانی با اجرای طرح ملی توسعه چالدران گفت:بنیاد علوی در اجرای پروژه های خود طرحهای که اولویت اجرا در حوزه های راه،کشاورزی،گاز رسانی و بهداشت و...دارند را مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین با اشاره به پتانسیل های گردشگری و جاذبه های طبیعی ،تاریجی و اثر جهانی قره کلیسا در چالدران خواستار اجرای طرحهای اشتغال زائی با کمک بنیادعلوی برای افزایش فرصت اشتغال پایدار در این شهرستان شد.
فرماندار چالدران نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد موفق دولت تدبیر و امید در چالدران با مقایسه اعتبارات این شهرستان که در سال 92 در حدود2میلیاردو800میلیون تومان بود افزود: با روی کار آمدن این دولت در سال 93اعتبارات شهرستان بیش از 33میلیارد تومان شد که در حال حاضر(اعتبار سال ۹۶) چالدران بیش از110میلیارد تومان می باشد.
حسین زاده ضمن تشکر از توجه استاندار محترم و مهندس کهوریان که بدون توجه به شاخص جمعیت اعتبارات قابل توجهی در جهت توسعه پایدار و عمران آبادانی چالدران در نظر می گیرند اظهار داشت:این شهرستان توانسته بسیاری از زیرساخت های لازم را در جهت توسعه اجرائی کند و باید مدیران کل استانی با تخصیص اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه های تعریف شده برای چالدران را داشته باشند.
وی با تشکر از حضور پر برکت بنیاد علوی در این شهرستان و اقدامات مؤثری که در این مدت کوتاه در جهت اجرای طرح ملی توسعه چالدران انجام داده اند افزود:تمامی دستگاههای اجرائی در این شهرستان با تمام توان و هماهنگی کاملی با بنیاد علوی دارند.
حاج علیزاده معاون توانمندسازی بنیاد علوی نیز در این جلسه با تشریح اقدامات این بنیاد در مناطق مختلف کشور از جمله در قلعه گنج کرمان افزود: این اقدامات در جهت توانمند سازی اقشار مختلف با ایجاد اشتغال در مناطق روستائی و کمتر توسعه یافته است.
معاون توانمند سازی بنیاد علوی در ادامه از تصویب 20میلیارد تومان در جهت اعطای تسهیلات به طرحهای اشتغال زائی ارائه شده به بنیاد در شهرستان چالدران خبرداد و افزود:اساس اجرای طرح محرومیت زدایی ایجاد معیشت پایدار در مناطق محروم است و با حل ماتریس شاخص های محرومیت مناطق محروم در کشور انتخاب می شوند و مهم ترین مورد برای تحقق اهداف این طرح ایجاد آمادگی در مدیران دستگاه های اجرایی هر استان و ایجاد اعتماد و تعامل دوطرفه بین مردم و بنیاد علوی است.
در پایان این جلسه هر یک از مدیران کل استانی به بیان نظرات خود پرداختند و آمادگی خود را در جهت همکاری با بنیاد علوی برای اجرای طرح ملی توسعه چالدران اعلام نمودند.