نشست تخصصی دهیاران شهرستان چالدران با محوریت موضوعات ضوابط فنی دهیاریها،توسعه پایدار،کارآفرینی و اقتصاد روستائی با حضور فرماندار چالدران،بخشداران مرکزی و دشتک،کارشناسان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور،معاون مدیر کل دفتر امور روستائی استانداری آذربایجان غربی،مدیران ادارات،دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای شهرستان در محل مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد برگزار شد.

فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به اینکه این شهرستان 88روستای دارای دهیاری است که در سال ۹۶بیش از 3 میلیارد تومان اعتبار در جهت عمران و آبادانی این روستاها اختصاص یافته افزود: دولت تدبیر وامید همواره از روز نخست توسعه وآبادانی مناطق روستایی ، محرومیت زدائی و توسعه پایدار را بعنوان رویکرد مهم برگزیده است ودر جهت تحقق اهداف آن تلاش می کند.
حسین زاده با تأکید بر مدیریت بدون پول ، دست یافتن به توسعه پایدار را در مدیریت صحیح عنوان کرد و از شوراهای اسلامی روستاها به عنوان نمایندگان مردم خواست پیگیر کارهای عمرانی در روستاها باشند تا با همکاری و نظارت موثر آنها شاهد توسعه و آبادانی در این مناطق باشیم.
مقام عالی دولت در چالدران دهیاران را بازوان اجرایی دولت و حاکمیت و اولین حلقه ی واسط میان دستگاه های دولتی و مردم و بلعکس در روستا ها دانست و با بیان این که دهیاران مدیران عملیاتی و نمایندگان حاکمیت در روستا ها هستند راهکارهای قانونی را یاد بگیرند و دنبال مدیریت و استفاده صحیح از اعتبارات اختصاص یافته برای عمران و آبادانی روستاها باشند.
مهندس مقصد معاون مدیر کل دفتر امور استانداری نیز در این نشست گفت: دهیاران و شوراها باید خود را به دانش بومی مجهز کرده و زمینه توانمندسازی اهالی روستاها را فراهم کنند.
دکتر حسن عزیزی کارشناس سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور افزود: دهیاران حلقه اتصال دولت و مردم و نمایندگان دولت در روستاها هستند و باید برای پیشبرد اهداف دولت در روستاها تلاش کنند.
وی بیان کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها با مدنظر قرار دادن منویات مقام معظم رهبری باید به موضوع اشتغال روستائیان ورود پیدا کرده و با استفاده از ظرفیت های منطقه کارآفرینی کنند.
دکتر دلکش کارشناس سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور اظهار داشت: پنجره واحد مدیریتی روستاها بر اساس ظرفیت ها و شرایط منطقه ای باید توسط دهیاران تدوین و قوانین محلی نیز توسط شوراهای اسلامی روستاها وضع شود.
در این نشست رئیس شورای بخش و نماینده دهیاران شهرستان نیز به بیان مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند.
فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به اینکه این شهرستان 88روستای دارای دهیاری است که در سال ۹۶بیش از 3 میلیارد تومان اعتبار در جهت عمران و آبادانی این روستاها اختصاص یافته افزود: دولت تدبیر وامید همواره از روز نخست توسعه وآبادانی مناطق روستایی ، محرومیت زدائی و توسعه پایدار را بعنوان رویکرد مهم برگزیده است ودر جهت تحقق اهداف آن تلاش می کند.
حسین زاده با تأکید بر مدیریت بدون پول ، دست یافتن به توسعه پایدار را در مدیریت صحیح عنوان کرد و از شوراهای اسلامی روستاها به عنوان نمایندگان مردم خواست پیگیر کارهای عمرانی در روستاها باشند تا با همکاری و نظارت موثر آنها شاهد توسعه و آبادانی در این مناطق باشیم.
مقام عالی دولت در چالدران دهیاران را بازوان اجرایی دولت و حاکمیت و اولین حلقه ی واسط میان دستگاه های دولتی و مردم و بلعکس در روستا ها دانست و با بیان این که دهیاران مدیران عملیاتی و نمایندگان حاکمیت در روستا ها هستند راهکارهای قانونی را یاد بگیرند و دنبال مدیریت و استفاده صحیح از اعتبارات اختصاص یافته برای عمران و آبادانی روستاها باشند.
مهندس مقصد معاون مدیر کل دفتر امور استانداری نیز در این نشست گفت: دهیاران و شوراها باید خود را به دانش بومی مجهز کرده و زمینه توانمندسازی اهالی روستاها را فراهم کنند.
دکتر حسن عزیزی کارشناس سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور افزود: دهیاران حلقه اتصال دولت و مردم و نمایندگان دولت در روستاها هستند و باید برای پیشبرد اهداف دولت در روستاها تلاش کنند.
وی بیان کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها با مدنظر قرار دادن منویات مقام معظم رهبری باید به موضوع اشتغال روستائیان ورود پیدا کرده و با استفاده از ظرفیت های منطقه کارآفرینی کنند.
دکتر دلکش کارشناس سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور اظهار داشت: پنجره واحد مدیریتی روستاها بر اساس ظرفیت ها و شرایط منطقه ای باید توسط دهیاران تدوین و قوانین محلی نیز توسط شوراهای اسلامی روستاها وضع شود.
در این نشست رئیس شورای بخش و نماینده دهیاران شهرستان نیز به بیان مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند.

در پایان این نشست از چند تن از حاضرین در مراسم تجلیل به عمل آمد.