فرماندار چالدران به همراه نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی از ساختمان پایگاه سلامت شهری شهر آواجیق بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت کاری این پروژه قرار گرفت

حسین زاده فرماندار در این بازدید با بیان این که در حال حاضر اجرای این طرح از 84 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار می باشد افزود پایگاه سلامت شهری آواجیق با زیربنای یک هزارو و دویست متر با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در حال اجرا می باشد.
حسین زاده در ادامه اظهار داشت: خدمات پزشکی ، مامایی دندانپزشکی ، بهداشت محیط و خانواده از جمله خدمات ارائه شده در این مرکز خواهد بود که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
حسین زاده فرماندار در این بازدید با بیان این که در حال حاضر اجرای این طرح از 84 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار می باشد افزود پایگاه سلامت شهری آواجیق با زیربنای یک هزارو و دویست متر با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در حال اجرا می باشد.
حسین زاده در ادامه اظهار داشت: خدمات پزشکی ، مامایی دندانپزشکی ، بهداشت محیط و خانواده از جمله خدمات ارائه شده در این مرکز خواهد بود که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.