کلنگ گاز رسانی به شهر آواجیق و 16 روستای شهرستان چالدران با حضور فرماندار،نماینده مردم چالدران در مجلس شورای اسلامی ،مدیر عامل گاز استان ،مسئولین ادارات و مردم با اعتبار بیش از 10میلیارد تومان انجام شد

فرماندار چالدران در مراسم کلنگ زنی گاز شهر آواجیق با ابراز نارضایتی شدید از توقف ، روند کند و طولانی اجرای پروژه های تعریف شده گاز رسانی به روستاهای شهرستان چالدران اظهار داشت: با توجه به کوهستانی و سردسیر بودن این منطقه از استان جا دارد که مسئولان هر چه سریعتر نسبت به گازدار کردن روستاهای این شهرستان اقدام کنند و اولویت کاری خود را به این مناطق اختصاص دهند.
حسین زاده با اشاره به کلنگ زنی های صورت گرفته در حوزه گاز این شهرستان اظهار داشت دولت تدبیر و امید با وجود تمامی مشکلات اقتصادی صادقانه در حال توسعه کشور بویژه در مناطق مرزی و محروم کشور است که تعلل برخی متولیان امر به وعده های خود سبب عدم اعتماد مردم به آنها شده است که بر خلاف سیاست های دولت می باشد که لازم است با توجه به کوتاه بودن فصل کاری در شهرستان چالدران پیمانکاران در انجام عملیات گاز رسانی به شهر آواجیق و روستاهای پیمان سپاری شده سرعت عمل داشته باشند تا توسعه عملی و عینی در سطح شهرستان تحقق پیدا کند.
شریف پور نماینده مردم چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز با تشکر از اقدامات دولت تدبیر و امید که با وجود تمامی مشکلات موجود در کشور از جمله مشکلات اقتصادی مقتدرانه و هوشمندانه در حال مدیریت کشور می باشد
ایشان تلاشها و دغدغه های شبانه روزی فرماندار چالدران را توسعه منطقه و رفع محرومیت ها دانست و افزود :در شهرستان چالدران در گذشته تنها 2 روستا ها از نعمت گاز بهره مند بودند که با تلاشهای صورت گرفته امروز بیش از 20روستای این شهرستان گاز دار شده و انتظار داریم تا سال 98 این رقم به بیش از 80 روستا برسد.
مدیر عامل گاز استان نیز با اشاره به اینکه روند گازرسانی به روستاها با جدیت در حال انجام است اظهار کرد:ما در سال 97به 129 روستای شمال استان با اعتبار 95میلیارد تومان در حال گاز رسانی هستیم 
شیخی با بیان اینکه در 41 روستای شهرستان چالدران مراحل پیمان سپاری عملیات گاز رسانی انجام گرفته افزود:قرار است در آینده ای نزدیک گاز شهر زرآباد شهرستان خوی از مسیر شهرستان چالدران اجرائی شود که همزمان با اجرای این پروژه به بیش از 23 روستای دیگر در این شهرستان نیز گاز رسانی صورت گیرد.
فرماندار چالدران در مراسم کلنگ زنی گاز شهر آواجیق با ابراز نارضایتی شدید از توقف ، روند کند و طولانی اجرای پروژه های تعریف شده گاز رسانی به روستاهای شهرستان چالدران اظهار داشت: با توجه به کوهستانی و سردسیر بودن این منطقه از استان جا دارد که مسئولان هر چه سریعتر نسبت به گازدار کردن روستاهای این شهرستان اقدام کنند و اولویت کاری خود را به این مناطق اختصاص دهند.
حسین زاده با اشاره به کلنگ زنی های صورت گرفته در حوزه گاز این شهرستان اظهار داشت دولت تدبیر و امید با وجود تمامی مشکلات اقتصادی صادقانه در حال توسعه کشور بویژه در مناطق مرزی و محروم کشور است که تعلل برخی متولیان امر به وعده های خود سبب عدم اعتماد مردم به آنها شده است که بر خلاف سیاست های دولت می باشد که لازم است با توجه به کوتاه بودن فصل کاری در شهرستان چالدران پیمانکاران در انجام عملیات گاز رسانی به شهر آواجیق و روستاهای پیمان سپاری شده سرعت عمل داشته باشند تا توسعه عملی و عینی در سطح شهرستان تحقق پیدا کند.
شریف پور نماینده مردم چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز با تشکر از اقدامات دولت تدبیر و امید که با وجود تمامی مشکلات موجود در کشور از جمله مشکلات اقتصادی مقتدرانه و هوشمندانه در حال مدیریت کشور می باشد
ایشان تلاشها و دغدغه های شبانه روزی فرماندار چالدران را توسعه منطقه و رفع محرومیت ها دانست و افزود :در شهرستان چالدران در گذشته تنها 2 روستا ها از نعمت گاز بهره مند بودند که با تلاشهای صورت گرفته امروز بیش از 20روستای این شهرستان گاز دار شده و انتظار داریم تا سال 98 این رقم به بیش از 80 روستا برسد.
مدیر عامل گاز استان نیز با اشاره به اینکه روند گازرسانی به روستاها با جدیت در حال انجام است اظهار کرد:ما در سال 97به 129 روستای شمال استان با اعتبار 95میلیارد تومان در حال گاز رسانی هستیم 
شیخی با بیان اینکه در 41 روستای شهرستان چالدران مراحل پیمان سپاری عملیات گاز رسانی انجام گرفته افزود:قرار است در آینده ای نزدیک گاز شهر زرآباد شهرستان خوی از مسیر شهرستان چالدران اجرائی شود که همزمان با اجرای این پروژه به بیش از 23 روستای دیگر در این شهرستان نیز گاز رسانی صورت گیرد.