فرماندار چالدران به همراه بخشدار مرکزی؛رئیس شورای بخش مرکزی و برخی از مسئولین ادارات از روستاهای مرزی مادلو،جگن لو،آغدوز و وکیل بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت کارهای عمرانی ،راه روستائی و مسائل و مشکلات این روستاها قرار گرفت.

فرماندار چالدران در جریان این بازدیدها با اعلام نارضایتی شدید از وضعیت پسماند روستائی،دفع آب های سطحی، بهداشت عمومی ،بررسی و اجرای کارهای عمرانی و رسیدگی به وضعیت تسطیح و شن ریزی راه روستاها،توزیع سوخت و در دستور کار قرار گرفتن گاز رسانی به این روستاها دستورات لازم را به بخشدار مرکزی و ادارات مرتبط صادر نمود.
حسین زاده با بیان اینکه حل سریع مشکلات و مسایل مردم در روستاها از مهمترین ضروریات دولت تدبیر و امید است افزود:لازم است تمامی دهیاران با تعامل و هماهنگی با دستگاههای متولی ، مردم و شوراهای روستاها ، با توجه به آغاز فصل کاری طرحهای عمرانی خود را در روستاها آغاز کنند.
فرماندار چالدران در جریان این بازدیدها با اعلام نارضایتی شدید از وضعیت پسماند روستائی،دفع آب های سطحی، بهداشت عمومی ،بررسی و اجرای کارهای عمرانی و رسیدگی به وضعیت تسطیح و شن ریزی راه روستاها،توزیع سوخت و در دستور کار قرار گرفتن گاز رسانی به این روستاها دستورات لازم را به بخشدار مرکزی و ادارات مرتبط صادر نمود.
حسین زاده با بیان اینکه حل سریع مشکلات و مسایل مردم در روستاها از مهمترین ضروریات دولت تدبیر و امید است افزود:لازم است تمامی دهیاران با تعامل و هماهنگی با دستگاههای متولی ، مردم و شوراهای روستاها ، با توجه به آغاز فصل کاری طرحهای عمرانی خود را در روستاها آغاز کنند.