جلسه کمیسیون فرعی برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست حسین زاده فرماندار چالدران و با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد

فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به افزایش قاچاق بخصوص قاچاق انسان در مرزهای شهرستان افزود:اجرای طرح انسداد مرزی از سوی کشور ترکیه در مرزهای شهرستانهای همجوار عامل اصلی در این افزایش می باشد.
حسین زاده با تأکید بر کنترل و مدیریت ورود اتباع خارجی در خارج از مرزهای شهرستان اظهار داشت:لازم است با تخصیص اعتباراتی محلی جهت نگهداری اتباع خارجی در چالدران در نظر گرفته شود.
فرماندار چالدران با بیان اینکه نبود اداره تعزیرات حکومتی مشکلات زیادی را ایجاد کرده افزود:لازم است با توجه به فراهم شدن تمامی امکانات، اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان چالدران استقرار یابد.
فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به افزایش قاچاق بخصوص قاچاق انسان در مرزهای شهرستان افزود:اجرای طرح انسداد مرزی از سوی کشور ترکیه در مرزهای شهرستانهای همجوار عامل اصلی در این افزایش می باشد.
حسین زاده با تأکید بر کنترل و مدیریت ورود اتباع خارجی در خارج از مرزهای شهرستان اظهار داشت:لازم است با تخصیص اعتباراتی محلی جهت نگهداری اتباع خارجی در چالدران در نظر گرفته شود.
فرماندار چالدران با بیان اینکه نبود اداره تعزیرات حکومتی مشکلات زیادی را ایجاد کرده افزود:لازم است با توجه به فراهم شدن تمامی امکانات، اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان چالدران استقرار یابد.