همایش روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان چالدران با حضور فرماندار،نماینده مردم شهرستانهای ماکو،چالدران ،شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی،امام جمعه،رئیس دادگستری ،دادستان،بخشداران بخش مرکزی و دشتک،اعضای شورای تأمین، اعضای شورای اداری و شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان برگزار شد.

فرماندار چالدران در این همایش با تبریک اعیاد شعبانیه و روز شوراها تصریح کرد:اعضای شورا باید با همدلی و همفکری و در چهارچوب قوانین به وظایف محوله خود و مشارکت در آبادانی و توسعه عمل نمایند و اضافه نمود: دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه ای را برای شوراهای اسلامی شهر و روستا قائل می باشد و ما در شهرستان سعی داریم با توجه به سیاست های عمومی دولت و همچنین در جهت رضایتمندی، هر چه بیشتر مردم با این نهاد اجتماعی، هر گونه تعامل و همکاری را ایجاد کنیم.
حسین زاده با اشاره به عملکرد موفق دولت تدبیر و امید در چالدران از اعتبار 90میلیارد و 700میلیون تومان در اجرای پروژه های عمرانی شهرستان خبر داد که بدون لحاظ کردن شاخص جمعیت45هزار نفری چالدران در تخصیص بودجه بوده که این رقم اعتبار در سایه تلاش های شبانه روزی مسئولین اتفاق افتاده که برای محرومیت زدائی و توسعه پایدار در این شهرستان می باشد.
وی همچنین از اعتبار 3 میلیارد تومانی در اعتبارات دهیاریهای این شهرستان خبر داد و افزود: شوراها به عنوان نمایندگان مردم پیگیر کارهای عمرانی در روستاها باشند تا با همکاری و نظارت موثر آنها شاهد توسعه و آبادانی در این مناطق باشیم.
ایشان با اشاره به کارهای عمرانی در زیرساخت های این شهرستان از جمله در حوزه های راه،طرح هادی،آب شرب،گاز رسانی ،بهداشت و درمان ،گردشگری ، حضور بنیاد علوی و وفاق و همدلی موجود بین تمامی مسئولین در شهرستان را نشان از عزم راسخ دولت تدبیر و امید در توسعه پایدار و رونق اقتصادی مردم دانست.
نماینده مردم چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز شوراها را تبلور ایثارگری، همدلی و تلاش دانست و افزود: اعضای شورا منتخبان مردم هستند و از سوی آنان انتخاب می شوند و با هدف خدمتگزاری به صحنه می آیند، پس شایسته است همواره پشتیبان مردم باشند.
شریف پور در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور در گذشته از اقدامات موفق،هوشمندانه و تلاشهای شبانه روزی دولت مردان تدبیر و امید در کاهش تورم،ایجاد آرامش اقتصادی و بهبود اقتصادی مردم تشکر کرد .

حجت الاسلام آقایی امام جمعه چالدران نيز در همایش تجلیل از شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان گفت: وجود شورا در جامعه اسلامی از افتخارات و دستاوردهای بزرگ نظام به شمار می رود كه می تواند در پیشبرد اهداف نقش اساسی ایفا كند. 
حجت الاسلام قلیزاده رئیس دادگستری چالدران نیز از شوراهای اسلامی به عنوان سرمایه ملی یاد كرد و افزود: عملكرد مطلوب و پسندیده شورا در شهرها و روستاها در رفع بسیاری از مشكلات مردم نشان از نقش كلیدی و سازنده آن دارد که می توانند در مشکلات بحران آب،مسائل اجتماعی همچون طلاق ،جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و....در کمک به مسئولین نقش آفرین باشند.
فرماندار چالدران در این همایش با تبریک اعیاد شعبانیه و روز شوراها تصریح کرد:اعضای شورا باید با همدلی و همفکری و در چهارچوب قوانین به وظایف محوله خود و مشارکت در آبادانی و توسعه عمل نمایند و اضافه نمود: دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه ای را برای شوراهای اسلامی شهر و روستا قائل می باشد و ما در شهرستان سعی داریم با توجه به سیاست های عمومی دولت و همچنین در جهت رضایتمندی، هر چه بیشتر مردم با این نهاد اجتماعی، هر گونه تعامل و همکاری را ایجاد کنیم.
حسین زاده با اشاره به عملکرد موفق دولت تدبیر و امید در چالدران از اعتبار 90میلیارد و 700میلیون تومان در اجرای پروژه های عمرانی شهرستان خبر داد که بدون لحاظ کردن شاخص جمعیت45هزار نفری چالدران در تخصیص بودجه بوده که این رقم اعتبار در سایه تلاش های شبانه روزی مسئولین اتفاق افتاده که برای محرومیت زدائی و توسعه پایدار در این شهرستان می باشد.
وی همچنین از اعتبار 3 میلیارد تومانی در اعتبارات دهیاریهای این شهرستان خبر داد و افزود: شوراها به عنوان نمایندگان مردم پیگیر کارهای عمرانی در روستاها باشند تا با همکاری و نظارت موثر آنها شاهد توسعه و آبادانی در این مناطق باشیم.
ایشان با اشاره به کارهای عمرانی در زیرساخت های این شهرستان از جمله در حوزه های راه،طرح هادی،آب شرب،گاز رسانی ،بهداشت و درمان ،گردشگری ، حضور بنیاد علوی و وفاق و همدلی موجود بین تمامی مسئولین در شهرستان را نشان از عزم راسخ دولت تدبیر و امید در توسعه پایدار و رونق اقتصادی مردم دانست.
نماینده مردم چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز شوراها را تبلور ایثارگری، همدلی و تلاش دانست و افزود: اعضای شورا منتخبان مردم هستند و از سوی آنان انتخاب می شوند و با هدف خدمتگزاری به صحنه می آیند، پس شایسته است همواره پشتیبان مردم باشند.
شریف پور در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور در گذشته از اقدامات موفق،هوشمندانه و تلاشهای شبانه روزی دولت مردان تدبیر و امید در کاهش تورم،ایجاد آرامش اقتصادی و بهبود اقتصادی مردم تشکر کرد .

حجت الاسلام آقایی امام جمعه چالدران نيز در همایش تجلیل از شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان گفت: وجود شورا در جامعه اسلامی از افتخارات و دستاوردهای بزرگ نظام به شمار می رود كه می تواند در پیشبرد اهداف نقش اساسی ایفا كند. 
حجت الاسلام قلیزاده رئیس دادگستری چالدران نیز از شوراهای اسلامی به عنوان سرمایه ملی یاد كرد و افزود: عملكرد مطلوب و پسندیده شورا در شهرها و روستاها در رفع بسیاری از مشكلات مردم نشان از نقش كلیدی و سازنده آن دارد که می توانند در مشکلات بحران آب،مسائل اجتماعی همچون طلاق ،جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و....در کمک به مسئولین نقش آفرین باشند.

در پایان این مراسم به نمایندگی از برخی شوراهای اسلامی شهر و روستا تجلیل به عمل آمد